Тошкент давлат техника университети “Фан ва тараққиёт” ДУК ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.К/Т.03.01 рақамли илмий кенгаш таркиби

Тошкент давлат техника университети “Фан ва тараққиёт” ДУК

ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.К/Т.03.01 рақамли илмий кенгаш таркиби

Т/р

Фамилияси, исми, отасининг исми

Туғилган йили

Ихтисослик шифри

Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони

1

Негматов

Сайибжон Содиқович

(раис)

 

1941

02.00.07

Тошкент давлат техника универси-тети “Фан ва тараққиёт”ДУК, раис маслаҳатчиси, техника фанлар доктори, профессор, Ўзбекистон Республикаси ФА академиги

2

Умаров

Абдусалом Вахитович

(раис ўринбосари)

1960

02.00.07

Наманган давлат университети, ректор, техника фанлари доктори, профессор

3

Шарипов

Хасан Турабович

(раис ўринбосари)

1947

05.02.01

Тошкент давлат техника универси-тети “Фан ва тараққиёт”ДУК, илмий ишлар бўйича раис ўринбосари, кимё фанлар доктори, профессор

4

Бабаханова

Мухида Гулямовна

(илмий котиб)

1953

02.00.07

Тошкент давлат техника универси-тети “Фан ва тараққиёт”ДУК, лаборатория мудири, кимё фанлари номзоди, катта илмий ходим

5

Асқаров

Мирхожи Асқарович

1931

02.00.07

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, кафедра профессори, кимё фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон Республикаси ФА академиги

6

Юсупбеков

Ахмаджон Хакимович

1941

 

02.00.07

Тошкент давлат техника универси-тети “Фан ва тараққиёт”ДУК,   лаборатория мудири кимё фанлари доктори, профессор

7

Мухиддинов

Баходир Фахриддинович

1958

02.00.07

 

 

Навоий давлат кончилик институти, проректор, кимё фанлари доктори, профессор

8

Розиқов

Комил Холикович

1936

02.00.07

 

Тошкент давлат техника универси-тети “Фан ва тараққиёт”ДУК, бош илмий ходим,кимё фанлари доктори, профессор

9

Собиров

Баходир Бойпулатович

1963

02.00.07

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, бошқарма  бошлиғи, техника фанлари доктори 

10

Ибодуллаев

Аҳмаджон Собирович

1957

02.00.07

Тошкент кимё-технология инсти-тути  кафедра мудири, техника фанлари доктори, профессор

11

Талипов

Нигматулла Хамидович 

1952

02.00.07

Тошкент давлат техника универси-тети “Фан ва тараққиёт”ДУК,   лаборатория мудири, техника фанлари доктори, катта илмий ходим

12

Эминов

Ашраф Маъмурович 

1952

02.00.07

Тошкент давлат техника универси-тети “Фан ва тараққиёт”ДУК,   лаборатория мудири, техника фанлари доктори, профессор

13

Абдурахмонов

Сойиб Абдурахмонович

1945

05.02.01

Навоий давлат кончилик институти,   кафедра мудири, техника фанлари доктори, профессор

14

Каламазов

Равиль Умарович

1940

05.02.01

Тошкент давлат техника универси-тети “Фан ва тараққиёт”ДУК,   бош илмий ходим, техника фанлари доктори, профессор

15

Абед

Нодира Сойибжоновна

1970

05.02.01

Тошкент давлат техника универси-тети “Фан ва тараққиёт”ДУК,   раис, техника фанлари доктори, катта илмий ходим

16

Меликов

Владимир Вадимович

1930

05.02.01

Тошкент темир йўл муҳандислари институти, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор

17

Якубов

Махмуджан Махамаджанович

1951

05.02.01

Тошкент давлат техника универси-тети “Фан ва тараққиёт”ДУК,   лаборатория мудири, техника фанлари доктори, профессор

18

Михридинов

Рискиддин

1940

05.02.01

Тошкент давлат техника универси-тети “Фан ва тараққиёт”ДУК,   лаборатория мудири, техника фанлари доктори, профессор

19

Эргашев

Улуғбек Абдурасулович

 

1963

05.02.01

Навоий кон-металлургия комбинати Шимолий кон бошқармаси, бош технолог, техника фанлари доктори