"Фан Ва Тараққиёт" ДУК

02.07.2021 йил, соат 11.00 да илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2019.К/Т.03.01 рақамли илмий кенгашда БОЗОРОВ АМИНЖОН НУРИЛЛОЕВИЧНИНГ диссертация иши ҳимояси ўтказилади

02.07.2021 йил, соат 11.00 да Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети “Фан ва тараккиёт” ДУК хузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2019.К/Т.03.01 рақамли илмий кенгашда:  02.00.07 - Композицион, лок-бўёқ ва резина материаллари кимёси ва технологияси,  05.02.01 – Машинасозликда материалшунослик. Қуймачилик. Металларга термик ва босим остида ишлов бериш. Қора, рангли ва ноёб металлар металлургияси. Радиоактив камёб ва нодир элементлар технологияси (техника фанлари) ихтисосликлари буйича, «Композицион молибденли куйинди ва техноген чиқиндиларни қайта ишлашнинг самарали усулини ҳамда молибден ва рений аммоний тузларини олиш технологиясини ишлаб чиқиш» мавзусидаги БОЗОРОВ АМИНЖОН НУРИЛЛОЕВИЧНИНГ техника фанларидан фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишининг ҳимояси ўтказилади.