"Фан Ва Тараққиёт" ДУК

09.07.2021 йил соат 11.00 да илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2019.К/Т.03.01 рақамли илмий кенгашда СОБИРЖОНОВ РАХМАТЖОН РУСТАМБЕК ЎҒЛИНИНГ диссертация иши ҳимояси ўтказилади

09.07.2021 йил соат 11.00 да Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети “Фан ва тараккиёт” ДУК хузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2019.К/Т.03.01 рақамли илмий кенгашда:  02.00.07 - Композицион, лок-бўёқ ва резина материаллари кимёси ва технологияси,  ихтисосликлари буйича , «Маҳаллий хомашё асосида резина учун мой-пластификаторларини олиш технологиясини ишлаб чиқиш» мавзусидаги  СОБИРЖОНОВ РАХМАТЖОН РУСТАМБЕК ЎҒЛИНИНГ техника фанларидан фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишининг ҳимояси ўтказилади