"Фан Ва Тараққиёт" ДУК

17.08.2021 йил соат 11.00 да илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2019.К/Т.03.01 рақамли илмий кенгашда Хасанов Улуғбек Абдурашидовичнинг диссертация иши ҳимояси ўтказилади

17.08.2021 йил соат 11.00 да Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети “Фан ва тараккиёт” ДУК хузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2019.К/Т.03.01 рақамли илмий кенгашда: 05.02.01 - Машинасозликда материалшунослик. Қуймачилик. Металларга термик ва босим остида ишлов бериш. Қора, рангли ва ноёб металлар металлургияси. Радиоактив, камёб ва нодир элементлар технологияси (техника фанлари),  ихтисосликлари буйича, “Мис эритиш печларида тошқол таркибидаги мис миқдорини камайтиришнинг асосий омилларини ишлаб чиқиш” мавзусида  Хасанов Улуғбек Абдурашидовичнинг техника фанларидан фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишининг ҳимояси ўтказилади.