"Фан Ва Тараққиёт" ДУК

25.06.2021 й, соат 11.00 да Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети “Фан ва тараккиёт” ДУК хузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2019.К/Т.03.01 рақамли илмий кенгашда Холмуродова Дилафруз Қуватовнанинг техника фанларидан доктори (DSh) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишининг ҳимояси ўтказилади.

25.06.2021 й, соат 11.00 да Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети “Фан ва тараккиёт” ДУК хузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2019.К/Т.03.01 рақамли илмий кенгашда 02.00.07 – Композицион, лок-бўёқ ва резина материаллари кимёси ва технологияси 02.00.05 – Целлюлоза ва целлюлоза-қоғоз ишлаб чиқариш кимёси ва технологияси ихтисосликлари буйича “Бир йиллик ўсимликларнинг поялари  ва модификацияланган  полимер боғловчилар асосида композицион ёғоч пластик плитали материалларнинг самарали таркиби ва олиш технологиясини ишлаб чиқиш ” мавзусидаги Холмуродова Дилафруз Қуватовнанинг  техника фанларидан  доктори (DSh) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишининг ҳимояси ўтказилади.