"Фан Ва Тараққиёт" ДУК

25.09.2019 й. DSc.03/30.12.2019.K/T.03.01

25.09.2019 й соат 11.00 да Ислом Кармов номидаги Тошкент давлат техника университети “Фан ва тараккиёт” ДУК хузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2019.К/Т.03.01 рақамли илмий кенгашда Толибов Бехзод Иброхимовичнинг техника фанларидан фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишининг ҳимояси ўтказилади, мавзу: Қимматбаҳо компонентлар чиқишини ошириш ва жарённи интенсификациялаш учун муаллақ ҳолатда сульфидли материалларни куйдириш печида қайта ишлашнинг самарали технологиясини яратиш; ихтисослик: 05.02.01-Машинасозликда материалшунослик. Қуймачилик. Металларга термик ва босим остида ишлов бериш. Қора, рангли ва ноёб металлар металлургияси.