"Фан Ва Тараққиёт" ДУК

29.06.2019 у. 11.00 DSc.03/30.12.2019.K/T.03.01

29.06.2019 й соат 11.00 да Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети “Фан ва тараккиёт” ДУК хузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2019.К/Т.03.01 рақамли илмий кенгашда 02.00.07 - Композицион, лок-буёқ ва резина материаллари кимёси ва технологияси, 05.02.01 - Машинасозликда материалшунослик. Қуймачилик. Металларга термик ва босим остида ишлов бериш. Қора, рангли ва ноёб металлар металлургияси ихтисосликлари буйича “Вибродемпфирловчи композицион полимер материалларнинг самарали таркибини ва улар асосида қопламаларни олиш технологияси ишлаб чиқиш” мавзусидаги Жавлиев Сирожиддин Суюновичнинг техника фанларидан фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишининг ҳимояси ўтказилади.