"Фан Ва Тараққиёт" ДУК

30.06.2021 й, соат 11.00 да илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2019.К/Т.03.01 рақамли илмий кенгашда РАХИМОВ ХУРШИД ЮЛДАШЕВИЧНИНГ диссертация иши ҳимояси ўтказилади

30.06.2021 й, соат 11.00 да Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети “Фан ва тараккиёт” ДУК хузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2019.К/Т.03.01 рақамли илмий кенгашда 02.00.07 – Композицион, лок-бўёқ ва резина материаллари кимёси ва технологияси хтисосликлари буйича “САМАРАЛИ КОМПОЗИЦИОН ЭМУЛЬГАТОРЛАР ВА УЛАР АСОСИДА НЕФТЭМУЛЬСИОН БУРҒУЛАШ ЭРИТМАЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ” мавзусидаги РАХИМОВ ХУРШИД ЮЛДАШЕВИЧНИНГ техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишининг ҳимояси ўтказилади.