"Фан Ва Тараққиёт" ДУК

Лабораториялар

«Композитлар ва кимёвий реагентларнинг механокимёвий технологияси» ИТЛ

Лаборатория мудири к.ф.н., к.и.х. Икрамова Мукаддас ЭралиевнаЛабораториянинг илмий фаолияти йўналишлари рўйҳати: композицион ва нанокомпозицион материалларнинг кимёси ва кимёвий технологиясиЛаборатория фаолиятининг асосий натижалари 2014 йил 1 январдан бошлаб:Бурғиловчи ва корпус колонналарининг ...

Батафсил →

“Ноёб металларнинг техноген хом ашёсини қайта ишлаш технологияси” ИТЛ

 Лаборатория мудири: кимё фанлари доктори, проф. Шарипов Хасан Турабович. Лабораториянинг илмий фаолияти рўйхати: кимё, кимёвий технология, рангли ва ноёб металларнинг металлургияси. 2014 йил 1 январдан бери лаборатория фаолиятининг асосий натижалари.Кўп миқдордаги намуналарни ...

Батафсил →

"Композицион материаллар кимёси ва технологияси" ИТЛ

Лаборатория мудири: т.ф.н., к.и.х. Бабаханова Мухида ГулямовнаЛабораториянинг илмий йўналиши. Маҳаллий хомашё ва ишлаб чиқариш чиқиндилари асосида композицион, лок-бўёқ ва резина материалларини яратишнинг илмий асослари.Лабораториянинг мақсади ва вазифалари. Композицион полимер, лок-бўёқ ва резина ...

Батафсил →

«Алюмосиликат ва қийин суюқланадиган композицион материалларнинг кимёвий технологияси» ИТЛ

Лаборатория мудири к.ф.д., проф.  Эминов Ашрап МамуровичЛабораториянинг илмий фаолияти йўналишлари рўйхати: кимё ва силикатлар физик кимёси, юқори температурали оксидлар ва алюмосиликатларнинг кимёвий технологияси.1 январь 2014 йилдан хозирги кунгача лабораториянинг асосий фаолияти.Металл ...

Батафсил →

"Полимер композитларининг адгезия ва динамикаси" ИТЛ

Лаборатория мудири: техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), катта илмий ходим Улмасов ТулкинЛабораториянинг илмий фаолияти: термореактив полимерлар, органик ва ноорганик ингредиентлар, шунингдек ишлаб чиқвриш чиқиндилари асосида кўп функционал мақсадлар учун тебранишни ютувчи ва ...

Батафсил →

Композицион материаллар механикаси ва технологияси» ИТЛ

Лаборатория раҳбари: т.ф.н., доц. Гулямов Гияс ГулямовичЛаборатория илмий фаолияти йўналишлари рўйхати: композицион полимер материаллар механикаси ва кимёвий технологияси,  машинасозликда материалшунослик, композицион полимер материалларнинг механокимёвий технологияси ва ...

Батафсил →