"Фан Ва Тараққиёт" ДУК

"Полимер композитларининг адгезия ва динамикаси" ИТЛ

Лаборатория мудири: техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), катта илмий ходим Улмасов Тулкин

Лабораториянинг илмий фаолияти: термореактив полимерлар, органик ва ноорганик ингредиентлар, шунингдек ишлаб чиқвриш чиқиндилари асосида кўп функционал мақсадлар учун тебранишни ютувчи ва тинчлантирувчи композит полимер материалларни ишлаб чиқариш.

2014 йил 1 январдан лаборатория фаолиятининг асосий натижалари.

Маҳаллий хом ашё ва органик ва ноорганик холатда келиб чиқадиган саноат чиқиндиларига асосланган кукунли ингредиентларни бир ҳил аралаштириш учун самарали технология ва мослама ишлаб чиқилган бўлиб, улардан турли мақсадлар учун юқори қувватли кўп функсияли композит материаллар ва маҳсулотлар олинади. Бу йўналиш бўйича 15 та илмий мақола чоп этилди.

Маҳаллий ва иккиламчи хом ашёларга асосланган тебранишни ютувчи композит полимер материалларни ишлаб чиқаришнинг самарали таркиби ва технологияси ишлаб чиқилган бўлиб, турли хил машиналар ва механизмларнинг иш унумдорлигини ва самарадорлигини ошириш ҳамда саноат биноларидаги шовқин даражасини пасайтиришга қаратилган. Бу йўналиш бўйича 8 та илмий мақола чоп этилди.

Полимер материалларнинг ёпишқоқли хусусиятларини шаклланиши ва ажралиш механизми турли хил таркибий қисмларга қараб, самарали полимер, лак ва бўёқ, композитсион материаллар ва уларни конуниятларига асосан тадқиқотлар ўтказилдии. Йўналиш бўйича 48 та илмий мақола чоп этилди. 2 та мақола Scopus-да чоп этилган.

Машинасозлик учун олдиндан аниқланган эксплуатацион хусусиятларга эга маҳаллий ва иккиламчи хом ашё асосида экспортга йўналтирилган самарали металл-полимер ва тинчлантирувчи композит материаллар ишлаб чиқариш учун ресурсларни тежаш технологияси ишлаб чиқилди. Илмий йўналиш бўйича 24 та илмий мақола чоп этилди.

Механик хусусиятларини яхшилаш мақсадида прокат плиталари технологияси такомиллаштирилди. Илмий ривожланишга бағишланган 30 та илмий ишлар, университет талабалари учун 1 та ўқув қўлланма нашр этилди.

Пахтани қайта ишлаш, металлургия ва бошқа корхоналарда шовқинни камайтирадиган ва экологик вазиятни яхшилайдиган турли хил машиналар, механизмлар ва технологик ускуналар учун эҳтиёт қисмлар ишлаб чиқариш учун органик-минерал таркибий қисмлар ва саноат чиқиндиларига асосланган янги тебранишни ютувчи полимер композит материаллар ва қопламаларни яратиш. Йўналиш бўйича 9 та илмий мақола чоп этилди.

Йўналиш бўйича қабул қилинган далолатномалар:

15.06.2017 йилдан КБ-КОМПОЗИТ МЧЖда олинган маҳаллий хомашё ва ишлаб чиқариш чиқиндиларидан сочилувчан органик ва ноорганик кукунли ингредиентларни аралаштириш орқали бир ҳил кукунли композицияларни олиш учун модулли доимий ишлайдиган қурилманинг синовларини ўтказиш.

"Механокимё технологияси" МЧЖга 15.06.2017 йилдан келиб чиқган холда тебраниш ютувчи композит полимер материаллар намуналарини олиш тўғрисида.

15.06.2018 йилдан КБ-КОМПОЗИТ МЧЖда олинган модификатсияланган тебраниш-сусайтирувчи полимер материалларни олиш учун модулли технологик тизимни ишлаб чиқиш ва ишлаб чиқариш тўғрисидаги.

26.10.2018 йилдан бошлаб Пискент пахта заводида олинган шовқинни ўрганадиган машиналар ва механизмларнинг ишчи органларида тебранишни ютувчи композит полимер материалларни ишлаб чиқариш.

“Маҳаллий ва иккиламчи хом ашё асосида тебранишни ютувчи композит полимер материалларни олишнинг самарали композициялари ва технологияларни ишлаб чиқиш,  турли хил машиналар ва механизмларнинг ишлаши самарадорлигини ошириш ва саноат биноларидаги шовқинларни камайтириш” тадқиқот ишлари натижаларини амалга ошириш ва олинган иқтисодий самарадорликни хисоблаш. Пискент пахтани кайта ишлаш  заводи 20.11.2018 й.

Лойиҳа натижаларидан металлургия, машинасозлик, кимё, пахтани қайта ишлаш ва тўқимачилик саноати ускуналари учун такомиллаштирилган композит термопластик ва термореактив полимер ҳамда бўёқ ва лак материалларини ишлаб чиқаришда фойдаланиш режалаштирилган.

Ушбу лойиҳа ишлаб чиқариш биноларининг тебраниши ва шовқини шароитида ишлайдиган "Ўзпахтасаноат" АЖ механизмлари ва машиналарининг деталларида фойдаланиш учун амалга оширилади. Бу меҳнат самарадорлигини оширишни, ишчилар соғлиғини сақлашни, шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг иқтисодий ўсишини ва ижтимоий ривожланишини таъминлашга имкон беради.