"Фан Ва Тараққиёт" ДУК

«Алюмосиликат ва қийин суюқланадиган композицион материалларнинг кимёвий технологияси» ИТЛ

Лаборатория мудири к.ф.д., проф.  Эминов Ашрап Мамурович

Лабораториянинг илмий фаолияти йўналишлари рўйхати: кимё ва силикатлар физик кимёси, юқори температурали оксидлар ва алюмосиликатларнинг кимёвий технологияси.

1 январь 2014 йилдан хозирги кунгача лабораториянинг асосий фаолияти.

Металл ишлаб чиқаришда металл таркибий қисмларини механик равишда бирлаштирадиган ва асосий қурилмада тебраниш усули билан аралаштирадиган, кукунли ингредиентларни олиш ва пўлат ишлаб чиқаришнинг чиқинди жинсларидан кукунли ингредиентларни олиш учун ижтимоий мосламани ишлаб чиқариш ўрганилган ва уларнинг ишлаб чиқаришда қўлланилиши натижасида олинган натижалар асосида 10 та илмий иш эълон қилинган бўлиб, шулардан 7 таси хориждаги журналлар чоп этилган мақолалар ва конференциялар тўпламида 3 та маърузалар тезиси эълон қилинган

Маҳаллий ва иккиламчи хом ашё асосида композицион электрокерамика материалларини ишлаб чиқаришнинг самарали технологиясини яратиш ва электрокерамика материалларининг оптимал таркибини аниқлаш ҳамда уларнинг структура тузилишини физик-механик хусусиятларга таъсири ўрганилган. Олинган илмий ва амалий натижалар асосида 18 та илмий иш эълон қилинган бўлиб, улардан биттаси хорижий журналда қолганлари маҳаллий журналларда ва конференция тўпламларида эълон қилинган.

Керамика саноатининг хом ашё захирасини кенгайтириш мақсадида "Алянc" каолинни чиқиндисиз бойитиш технологиясини яратиш ва оловбардош материаллар ва чинни буюмлари ишлаб чиқариш, уларнинг оптимал таркиби ва физик-механик хусусиятларини ўрганиш ҳамда ҳосил бўлган кристалл фазаларнинг тайёр махсулотнинг физик-кимёвий ва технологик хусусиятларига таъсирни ўрганилган.

Олинган натижалар асосида 18 та илмий иш чоп этилган бўлиб, улардан 2 таси Скопус нашрларида эълон қилинган мақола, қолганлари маҳаллий журналларда ва конференция тўпламларида чоп этилган.

Анорганик минераллар ва иккиламчи технологик чиқиндилар асосида алюмосиликат композицион керамика маҳсулотларини ишлаб чиқаришнинг экологик тоза технологиясини яратиш. Ушбу соҳада 17 та мақола чоп этилган. Уларнинг 4 таси чет эл журналлари ва конференцияларида эълон қилинган.

2014 йилда лабораторияда НТЦ " КОМПОЗИТ "МЧЖ экспериментал ишлаб чиқариш базасида шлакли портлендцементининг прототиплари хом ашёсини майда кукунлаш учун мосламанинг лаборатория моделини ишлаб чиқилган ва унинг хусусиятларини И. Каримов номидаги ТДТУ " Фан ва тараққиёт " Давлат унитар корхонасида ўрганилган.

Қайта ишланган пўлат қуйиш шлакининг майда кукуни қўшилган ҳолда портлендцементнинг учувчи партияларини чиқариш ва синовдан ўтказиш тўғрисидаги акт олинган. 2015 йил 15-июн (ИТ ва ИМ "Стром" ИОНХ  АН РУз).

Электрокерамик композит массаларнинг синовларини ўтказиш тўғрисидаги акт. 14.09.2015 ("ОНИКС-ФАРФОР" МЧЖ).

Маҳаллий ва иккиламчи хом ашё асосида электрокерамика материалларини тажриба синовларидан ўтказиш тўғрисидаги акт. 20.09.2016 ("ЎзКТЗҳМ" АЖ).

«ASIYA PORCELAIN TRTADE» хусусий корхонаси шароитида бойитилган Альянс каолинлари асосида хўжалик чинни маҳсулотларини ишлаб чиқариш тўғрисидаги акт. 20.07.2018 йил («ASIYA PORCELAIN TRTADE»).

Керамика саноатининг хом ашё базасини кенгайтириш мақсадида Алянс тоғкон компанияси шароитида ҳўл усул билан Алянс каолинидан бойитилган каолин ишлаб чиқаришни амалга ошириш тўғрисидаги ҳужжат. 23.09.2018 (ПЕ ГРК "АЛЯНС").

Лойиҳа натижаларини АЖ “Ўзқурилишматериаллари” корхоналарида ишлаб чиқариладиган цемент, керамика материаллари пишириладиган юқори хароратли печларни футеровка (қоплаш) қилиш учун ишлаб чиқариладиган оловбардош материаллар олишда ишлатилиши режалаштирилган.

Ушбу лойиҳа АЖ “Ўзқурилишматериаллари” йўналишида алюмосиликат оловбардош ва керамик қоплама материаллар ишлаб чиқаришни амалга ошириш мақсадида амалга оширилган. Бу эса Ўзбекистон Республикасида қурилиш материаллари ишлаб чиқариш йўналишида иқтисодий ўсиш ва ижтимоий ривожланишни таъминлайди.