"Фан Ва Тараққиёт" ДУК

23.08.2021 й. Раупова Дилфуза Нуруллаевнанинг диссертация иши ҳимояси бўлиб ўтади

23.08.2021 й. Раупова Дилфуза Нуруллаевнанинг “Нефть эмульсиясини сувсизлантириш ва тузсизлантиришда ишлатиладиган композицион кимёвий реагент «Деэмульгатор»нинг самарали таркиби ва олиш технологиясини ишлаб чиқиш” мавзусидаги 02.00.07 – Композицион, лок-бўёқ ва резина материаллари кимёси ва технологияси ихтисослигидан техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишининг ҳимояси бўлиб ўтади.