"Фан Ва Тараққиёт" ДУК

17.05.2023 йил соат 14:00 да Каршиев Мамарайимнинг диссертация ишининг ҳимояси бўлиб ўтди.

17.05.2023 йил соат 14:00 да Каршиев Мамарайимнинг “Композицион металл ғовак ўтказувчан материаллар (ҒЎМ) олиш технологияларини ишлаб чиқиш ва машинасозликда суюқлик ва газларни тозалаш учун анизотроп структурали махсулотлар олиш” мавзусидаги  02.00.07 – "Композицион, лок-бўёқ ва резина материаллари кимёси ва технологияси" хамда 05.02.01 - "Машинасозликда материалшунослик. Қуймачилик. Металларга термик ва босим остида ишлов бериш. Қора, рангли ва ноёб металлар металлургияси" ихтисосликларидан техника фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишининг ҳимояси бўлиб ўтди.