"Фан Ва Тараққиёт" ДУК

16.06.2023 йил соат 14:00 да Мухитдинов Музаффар Бахтиёровичнинг диссертация ишининг ҳимояси бўлиб ўтди.

16.06.2023 йил соат 14:00 да Мухитдинов Музаффар Бахтиёровичнинг “Ейилишбардош композицион полимер материалларнинг узоқ муддатга чидамлилигини ошириш ва улардан архитектура-бадиий қурилиш буюмлари қолиплари учун қопламалар олиш технологияси” мавзусидаги  02.00.07 – "Композицион, лок-бўёқ ва резина материаллари кимёси ва технологияси" хамда 05.09.05 –  "Қурилиш материаллари ва буюмлари" ихтисосликларидан техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишининг ҳимояси бўлиб ўтди.