"Фан Ва Тараққиёт" ДУК

Корхона фаолияти

Стратегик режага мувофиқ корхона ўз фаолиятини қуйидаги йўналишларда амалга оширади:

- фундаментал, изланиш ва амалий тадқиқотларни, биринчи навбатда кимё, физика, маҳаллий минерал ва иккиламчи хомашё ва уларни ишлаб чиқариш технологиялари асосида композицион ва полимер материаллар механикаси соҳасида, турли саноат ва қишлоқ хўжалиги учун маҳсулотлар ишлаб чиқариш, давлат илмий ишларини бажариш.

Техник ва инновацион дастурлар.

-тегишли илмий-тадқиқот соҳаларида олиб борилаётган илмий-тадқиқот, лойиҳалаштириш ва тажриба-конструкторлик ишларини мувофиқлаштириш ва республиканинг илмий муассасалари ва университетларида кўп функцияли мақсадлар учун композит материаллар ишлаб чиқиш;

 

- янги материаллар, маҳсулотлар, асбоблар ва дастгоҳлар ишлаб чиқариш бўйича тажриба тармоқлари, илмий-техникавий мажмуалар ва қўшма, кичик корхоналарнинг марказларини яратиш орқали миллий иқтисодиёт тармоқларида илмий-техник ишланмаларни амалга оширишга кўмаклашиш;

- илмий-тадқиқот, конструкторлик ва тажриба-ишлаб чиқариш ишларини ташкил этиш ва амалга ошириш, университетлар, илмий муассасалар, ташкилотлар ва турли соҳалардаги корхоналар билан ҳамкорликда комплекс тадқиқотлар ўтказиш;

- докторантура (PhD, DSc) ва мустақил танлов орқали юқори малакали, илмий, ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш;

- маҳсулотлар ва моделларнинг прототипларини ишлаб чиқариш, илмий-техник ҳужжатлар (НТД) берилиши билан турли мақсадлар учун композицион материалларнинг тажриба тўпламларини ишлаб чиқариш, шунингдек республика корхоналарида янгиишланмала натижаларин ижори этиш;

- илмий, техник ва ишлаб чиқариш журналини нашр этиш, ўқув қўлланмаларини ишлаб чиқиш, янги лаборатория, курс иши ва диплом ишлари, магистрлик диссертатсияларини ташкил этиш бўйича кўрсатмалар, энг муҳим соҳалар учун композицион материалларни яратиш ва олиш;

- илмий-техник муаммолар бўйича минтақавий, халқаро конференциялар, симпозиумлар ва семинарларни ўтказиш;

- маълум бир илмий йўналишлар бўйича маълумотлар банклари, кашфиётлар ва ихтироларни яратиш ва уларни халқ хўжалигига татбиқ этиш.