"Фан Ва Тараққиёт" ДУК

ИЛМИЙ КЕНГАШ АЪЗОЛАРИНИНГ РЎЙХАТИ DSc 03/30.12.2019.К/Т.03.01

Фамилияси ва исми шарифи

Илмий даражаси, кенгашдаги ихтисослик шифри

1

Негматов Сайибжон

Содиқович (раис)

ЎзРФА академиги 

02.00.07

2

Умаров Абдусалом Вахитович

(раис ўринбосари)

Техника фанлари доктори, профессор                 

02.00.07

3

Камолов Турсунбой Очилович

(раис ўринбосари)

Техника фанлари доктори                

05.02.01

4

Икрамова Мукаддас Эралиевна (илмий котиб)

Техника фанлари доктори, к.и.х.                      

02.00.07

5

Абед Нодира Сойибжоновна

Техника фанлари доктори, профессор     

05.02.01

6

Солиев Рустам Хакимжонович

Техника фанлари доктори                

02.00.07

7

Мухиддинов Баходир Фахриддинови

Кимё фанлари доктори, профессор                 

02.00.07

8

Собиров Баходир Бойпулатович

Техника фанлари доктори, к.и.х.                       

02.00.07

9

Юсупбеков Ахмаджон Хакимович

Кимё фанлари доктори, профессор                       

02.00.07

10

Эминов Ашрап Мамурович 

Техника фанлари доктори, профессор                

02.00.07

11

 Улмасов Тулкин Усманович

Техника фанлари доктори                        

02.00.07

12

Туляганова Васила Сунатиллаевна

Техника фанлари доктори, катта илмий ходим                 

02.00.07

13

 Талипов Нигматулла Хамидович

Техника фанлари доктори, катта илмий ходим                  

05.02.01

14

Рискулов Алимжон Ахмаджонович

Техника фанлари доктори, профессор                 

05.02.01

15

Норходжаев Файзулла Рамазонович

Техника фанлари доктори, профессор               

05.02.01

16

Якубов Махмуджон Махамаджонович

Техника фанлари доктори, профессор                  

05.02.01

17

Пирматов Эшмурат Азимович

Техника фанлари доктори                 

05.02.01