ГУП "Фан Ва Тараккиёт"

Государственное унитарное предприятие

Авторефераты

ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИ УСКУНАЛАРИНИ КОРРОЗИЯДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШ

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Бугунги кунда дунё миқёсида металл ва конструкцион материалларга бўлган талаб жуда юқори бўлиб, уларда кечадиган коррозияни олдини олиш муҳим вазифалардан ҳисобланади. Бу борада коррозиядан ҳимояловчи, агрессив муҳитга чидамли композицион полимер ...

ЭЛЕКТРОН САНОАТИ УЧУН МОДИФИКАЦИЯЛАНГАН КОМПОЗИЦИОН ПОЛИМЕР МАТЕРИАЛЛАР ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА УЛАРНИ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

ЭЛЕКТРОН САНОАТИ УЧУН МОДИФИКАЦИЯЛАНГАН КОМПОЗИЦИОН ПОЛИМЕР МАТЕРИАЛЛАР ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА УЛАРНИ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ 02.00.07 – «Композицион, лок-бўёқ ва резина материаллари кимёси ва технологияси» 01.04.06 – «Полимерлар физикаси» (техника фанлари) ТЕХНИКА ФАНЛАРИ ...