"Фан Ва Тараққиёт" ДУК

23.02.2024 йил соат 14:30 да Қаюмов Баҳодир Бабақул ўғлининг диссертация ишининг ҳимояси бўлиб ўтди.

23.02.2024 йил соат 14:30 да Қаюмов Баҳодир Бабақул ўғлининг “Металлургия саноати ускуналарини ишчи қисмлари учун вольфрамли қаттиқ қотишмалар олишнинг самарали технологиясини ишлаб чиқиш” мавзусидаги   05.02.01 - "Машинасозликда материалшунослик. Қуймачилик. Металларга термик ва босим остида ишлов бериш. Қора, рангли ва ноёб металлар металлургияси" ихтисосликларидан техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишининг ҳимояси бўлиб ўтди.