"Фан Ва Тараққиёт" ДУК

12.03.2024 йил соат 14:30 да Саттаров Акмалжон Акрамжон ўғлининг диссертация ишининг ҳимояси бўлиб ўтди.

12.03.2024 йил соат 14:30 Саттаров Акмалжон Акрамжон ўғлининг “Турли соҳаларда қўллаш учун мўлжалланган фильтрловчи буюмларни металл кукунларни киритиш усулида олиш технологиясини ишлаб чиқиш” мавзусидаги   05.02.01 - "Машинасозликда материалшунослик. Қуймачилик. Металларга термик ва босим остида ишлов бериш. Қора, рангли ва ноёб металлар металлургияси" ихтисосликларидан техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишининг ҳимояси бўлиб ўтди.