"Фан Ва Тараққиёт" ДУК

14.07.2021 йил соат 11.00 да илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2019.К/Т.03.01 рақамли илмий кенгашда Шодиев Хамза Рўзиқуловичнинг диссертация иши ҳимояси ўтказилади

14.07.2021 йил соат 11.00 да Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети “Фан ва тараккиёт” ДУК хузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2019.К/Т.03.01 рақамли илмий кенгашда: 02.00.07 – Композицион, лок-бўёқ ва резина материаллари кимёси ва технологияси 05.02.01. - Машинасозликда материалшунослик. Қуймачилик. Металларга термик ва босим остида ишлов бериш. Қора, рангли ва ноёб металлар металлургияси. Радиоактив, камёб ва нодир элементлар технологияси (техника фанлари),  ихтисосликлари буйича, «Нефть-газ саноати ускуналари учун антикоррозион композицион материаллар ва улар асосидаги қопламаларни ишлаб чиқиш ва уларни олиш технологияси» мавзусидаги  Шодиев Хамза Рўзиқуловичнинг техника фанлари буйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишининг ҳимояси ўтказилади.