"Фан Ва Тараққиёт" ДУК

18.08.2023 йил соат 14:00 да Халимжонов Тохир Салимовичнинг диссертация ишининг ҳимояси бўлиб ўтди.

18.08.2023 йил соат 14:00 да Халимжонов Тохир Салимовичнинг “Турли машина ва механизмлар учун модификацияланган композицион полимер материаллар ва қопламалар олишнинг самарадор таркибини ва технологиясини ишлаб чиқиш” мавзусидаги  02.00.07 – "Композицион, лок-бўёқ ва резина материаллари кимёси ва технологияси" хамда 05.02.01 - "Машинасозликда материалшунослик. Қуймачилик. Металларга термик ва босим остида ишлов бериш. Қора, рангли ва ноёб металлар металлургияси" ихтисосликларидан техника фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишининг ҳимояси бўлиб ўтди.