"Фан Ва Тараққиёт" ДУК

Авторефератлар

ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИ УСКУНАЛАРИНИ КОРРОЗИЯДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШ

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Бугунги кунда дунё миқёсида металл ва конструкцион материалларга бўлган талаб жуда юқори бўлиб, уларда кечадиган коррозияни олдини олиш муҳим вазифалардан ҳисобланади. Бу борада коррозиядан ҳимояловчи, агрессив муҳитга чидамли композицион полимер ...