"Фан Ва Тараққиёт" ДУК

21.02.2024 йил соат 14:30 да Умаров Абдурахимжон Махаммадумар ўғлининг диссертация ишининг ҳимояси бўлиб ўтди.

21.02.2024 йил соат 14:30 да Умаров Абдурахимжон Махаммадумар ўғлининг “Вагонларнинг ейилган деталларини (автоцепка мисолида) махсус қопламали электродлар билан пайвандлаб қоплаб ейилишга чидамлилигини ошириш” мавзусидаги   05.02.01 - "Машинасозликда материалшунослик. Қуймачилик. Металларга термик ва босим остида ишлов бериш. Қора, рангли ва ноёб металлар металлургияси" ихтисосликларидан техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишининг ҳимояси бўлиб ўтди.