"Фан Ва Тараққиёт" ДУК

14.03.2024 йил соат 14:30 да Дусмуродов Эргаш Бозоровичнинг диссертация ишининг ҳимояси бўлиб ўтди.

14.03.2024 йил соат 14:30 да Дусмуродов Эргаш Бозоровичнинг “Композицион кимёвий реагентлар ва барқарорлашган бурғилаш қоришмалари, уларни нефт ва газ саноатида қудуқларни бурғилаш жараёнида қўллаш” мавзусидаги  02.00.07 – "Композицион, лок-бўёқ ва резина материаллари кимёси ва технологияси" хамда 04.00.11 – Қудуқларни бурғилаш ва ўзлаштириш технологияси (техника фанлари) ихтисосликларидан техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишининг ҳимояси бўлиб ўтди.