"Фан Ва Тараққиёт" ДУК

14.07.2021 йил соат 11:00 да Шодиев Хамза Рўзиқуловичнинг диссертация иши ҳимояси бўлиб ўтади.

14.07.2021 йил, соат 11:00 да Шодиев Хамза Рўзиқуловичнинг “Нефть-газ саноати ускуналари учун антикоррозион композицион материаллар ва улар асосидаги қопламаларни ишлаб чиқиш ва уларни олиш технологияси” мавзусидаги: 02.00.07 – Композицион, лок-бўёқ ва резина материаллари кимёси ва технологияси  05.02.01. - Машинасозликда материалшунослик. Қуймачилик. Металларга термик ва босим остида ишлов бериш. Қора, рангли ва ноёб металлар металлургияси. Радиоактив, камёб ва нодир элементлар технологияси (техника фанлари)  ихтисослигидан  техника фанларидан фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишининг ҳимояси бўлиб ўтади.